top of page
頁首

เมืองผิงตง

ตลาดไนท์มาเก็ตเมืองผิงตงช่วงถนนหมินจู๋ และถนนหมินฉวน เมืองผิงตง

เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.  แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาเปิดของแต่ละร้าน

ตำบลจิ่วหยู

ตลาดไนท์มาเก็ตจิ่วหยูจัตุรัสหน้าศาลเจ้าตงหนิงซวนเทียน

ทุกคืนวันจันทร์และวันศุกร์

ตลาดนัดกลางคืน หน้าศาลเจ้าจิ่วหยูสี่แยกถนนเหวยซินและถนนจิ่วหลง ตำบลจิ่วหยู

ทุกคืนวันอังคาร

人2.png

ตำบลหลีกั่ง

ตลาดไนท์มาเก็ตหลีกั่งข้างสวนอาหลีกั่ง ถ.ซิ้นอี้, ถ.จงซาน ต.หลีกั่ง

ทุกคืนวันพฤหัส และวันอาทิตย์

ตำบลเหยียนผู่ 

ตลาดไนท์มาเก็ตเหยียนผู่ถนนเฟิงเหนียน (ใกล้ทางแยกถ.กวงฟู่) 

ทุกคืนวันพุธ

ตลาดไนท์มาเก็ตซินเหวย เหยียนผู่ใกล้แยกถ.เผิงชั่วและถ.ซื่อหยง ต.เหยียนผู่

ทุกคืนวันศุกร์

ตำบลเกาซู่

ตลาดไนท์มาเก็ตเกาซู่บนถนนหนานซิง เมืองเกาซู่

ทุกคืนวันพุธ และ วันเสาร์

เมืองเฉาโจว

ตลาดไนท์มาเก็ตเฉาโจวใกล้ถ.กวงชุน ถ.กวงหยัง และถ.จงโจว

ทุกคืนวันจันทร์และวันศุกร์

ตำบลว่านตัน

ตลาดไนท์มาเก็ตว่านตันข้างโรงเรียนประถมศึกษาซื่อเหวย บนถ.เฉิงกงตอน2

ทุกคืนวันอังคาร, วันพฤหัส, วันอาทิตย์

ตลาดไนท์มาเก็ตซินจวง ว่านตันใกล้ถนนซินจง ถนนซินซิง ว่านตัน

ทุกคืนวันศุกร์

ตลาดไนท์มาเก็ตเซ่อผี ว่านตันจตุรัสข้างศาลเจ้าซานชิง หมู่บ้านเซ่อผี เมืองว่านตัน

ทุกคืนวันพุธ

ตำบลฉางจื้อ

ตลาดไนท์มาเก็ตฉางจื้อข้างโรงเรียนประถมศึกษาฉางซิง ต.ฉางจื้อ

ทุกคืนวันอังคาร

ตลาดไนท์มาเก็ตฝานฮัว ฉางจื้อถนนวัดเก่าและถนนฝานฮัว หน้าศาลเจ้าฮุ้ยตี๋ ฉางจื้อ

ทุกคืนวันจันทร์

ตำบลหลินลั่ว

ตลาดไนท์มาเก็ตหลินลั่วสี่แยกถนนเฉิงกงและถนนหมินฉวน หลินลั่ว

ทุกคืนวันพฤหัสบดี

ตำบลว่านหลวน

ตลาดนัดกลางคืน เจียเหอลานกิจกรรมชุมชนถนนเจียซิง ว่านหลวน

ทุกคืนวันพุธ

ตำบลเน่ยปู่

ตลาดไนท์มาเก็ตหลงฉวน เน่ยปู่พื้นที่โล่ง ตรงข้ามบ้านเลขที่ 395 ถ.จงเซิ่ง เน่ยปู่  

ทุกคืนวันอาทิตย์

ตลาดไนท์มาเก็ตหลงฉวน เน่ยปู่บนถนนจงเสี่ยวตอน2 เน่ยปู่  

ทุกคืนวันเสาร์

ตำบลจู๋เถียน

ตลาดไนท์มาเก็ตซีซื่อ จู๋เถึยนจตุรัสหน้าวัดจงอี้ หมู่บ้านซีซื่อ เมืองจู๋เถึยน

ทุกคืนวันเสาร์

ตำบลซินปี

ตลาดไนท์มาเก็ตเสี่ยงถัน ซินปีข้างศาลเจ้าเป่ยผู่ ถนนหลงถาน ต.ซินปี

ทุกคืนวันอังคาร

ตำบลไหลอี้

ตลาดไนท์มาเก็ตว่างเจีย ไหลอี้ศูนย์กิจกรรมหน้าสถานีตำรวจว่างเจีย ต.ไหลอี้

ทุกคืนวันศุกร์

เมืองตงกั่ง

ตลาดไนท์มาเก็ตตงกั่งถนนฉางชุนตอน1 และตอน 2 เมืองตงกั่ง

ทุกคืนวันพุธ, วันเสาร์

ตำบลเหิงชุน

ตลาดไนท์มาเก็ตเหิงชุนแถวถนนเหิงซี และถนนฝูเต๋อ เมืองเหิงชุน

ทุกคืนวันอาทิตย์

ตลาดถนนคนเดิน เขิ่นติงถนนเขิ่นติง เมืองเหิงชุน 

ทุกวัน เริ่มเวลาประมาณ 18.00 น.

ตำบลฟางเหลียว

ตลาดไนท์มาเก็ตเป่ยสื่อเหลียวหน้าโรงเรียนประถมศึกษาเฉียวเต๋อ เมืองฟางเหลียว

ทุกคืนวันพุธ

ตลาดไนท์มาเก็ตสุยตี่เหลียวแยกถนนจงซานตอน2 และถ.หมินจู๋ เมืองฟางเหลียว

ทุกคืนวันพฤหัสบดี

人1.png

ตำบลซินหยวน

Pตลาดไนท์มาเก็ตซินตง ซินหยวนบนถ.ซินตง ต.ซินหยวน

ทุกคืนวันอังคาร

ตลาดไนท์มาเก็ตอูหลง ซินหยวนบนถนนเหยินอ้าย ต.ซินหยวน

ทุกคืนวันอาทิตย์

ตลาดไนท์มาเก็ตเซียนจี๋ ซินหยวนถ.เซียนหลง ต.ซินหยวน

ทุกคืนวันพฤหัสบดี 

人3.png

ตำบลหลินเปียน

ตลาดไนท์มาเก็ตหลินเปียนบนถ.จงหลิน หลินเปียน

ทุกคืนวันศุกร์

ตำบลหนานโจว

ตลาดไนท์มาเก็ตหนานโจวถวๆ ไต้เทียนฟู่ ถ.เหยินเหอ, ซานหมิง เมืองหนานโจว

ทุกคืนวันพฤหัสบดี

ตำบลเจียตง

ตลาดไนท์มาเก็ตสือกวงเจี้ยน เจียตงบนถนนจงซาน ต.เจียตง

ทุกคืนวันเสาร์

人4.png

ตำบลเชอเฉิง

ตลาดไนท์มาเก็ตศาลเจ้าฝูอันกง เชอเฉิงจตุรัสหน้าศาลเจ้าฝูอันกง

ทุกคืนวันอังคาร

ตำบลฟางซาน

ตลาดไนท์มาเก็ตเฟิงกั่ง ถนนโบราณเฟิงกั่ง ข้างร้าน 7-11 สาขาเฟิงกั่ง ต.ฟางซาน

ทุกคืนวันศุกร์

ตำบลยื้อชุน

ตลาดไนท์มาเก็ตชุนยื้อ ชีเจียตำบลชุนยื้อ ถ.จื้อเฉียง อีลู่ ไปจนถึงหน้าโรงเรียนประถมลี่หลี่

ทุกคืนวันจันทร์

01.jpg
套圈圈.png

วันจันทร์

ตลาดไนท์มาเก็ต เมืองผิงตงช่วงถนนหมินจู๋ และถนนหมินฉวน เมืองผิงตง

เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.  แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาเปิดของแต่ละร้าน

ตลาดไนท์มาเก็ตจิ่วหยูจัตุรัสหน้าศาลเจ้าตงหนิงซวนเทียน

ทุกคืนวันจันทร์และวันศุกร์

ตลาดไนท์มาเก็ตเฉาโจวใกล้ถ.กวงชุน ถ.กวงหยัง และถ.จงโจว

ทุกคืนวันจันทร์และวันศุกร์

ตลาดไนท์มาเก็ตฝานฮัว ฉางจื้อถนนวัดเก่าและถนนฝานฮัว หน้าศาลเจ้าฮุ้ยตี๋ ฉางจื้อ 

ทุกคืนวันจันทร์

ตลาดถนนคนเดิน เขิ่นติงถนนเขิ่นติง เมืองเหิงชุน

ทุกวัน เริ่มเวลาประมาณ 18.00 น.

ตลาดไนท์มาเก็ตชุนยื้อ ชีเจียตำบลชุนยื้อ ถ.จื้อเฉียง อีลู่ ไปจนถึงหน้าโรงเรียนประถมลี่หลี่

ทุกคืนวันจันทร์

วันอังคาร

ตลาดไนท์มาเก็ต เมืองผิงตงช่วงถนนหมินจู๋ และถนนหมินฉวน เมืองผิงตง

เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.  แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาเปิดของแต่ละร้าน

ตลาดนัดกลางคืน หน้าศาลเจ้าจิ่วหยูสี่แยกถนนเหวยซินและถนนจิ่วหลง ตำบลจิ่วหยู

ทุกคืนวันอังคาร 

ตลาดไนท์มาเก็ตว่านตันข้างโรงเรียนประถมศึกษาซื่อเหวย บนถ.เฉิงกงตอน2

ทุกคืนวันอังคาร, วันพฤหัส และวันอาทิตย์

ตลาดไนท์มาเก็ตฉางจื้อข้างโรงเรียนประถมศึกษาฉางซิง ต.ฉางจื้อ

ทุกคืนวันอังคาร

ตลาดไนท์มาเก็ตเสี่ยงถัน ซินปีข้างศาลเจ้าเป่ยผู่ ถนนหลงถาน ต.ซินปี

ทุกคืนวันอังคาร

ตลาดถนนคนเดิน เขิ่นติงถนนเขิ่นติง เมืองเหิงชุน

ทุกวัน เริ่มเวลาประมาณ 18.00 น.

ตลาดไนท์มาเก็ตซินตง ซินหยวนบนถ.ซินตง ต.ซินหยวน

ทุกคืนวันอังคาร

ตลาดไนท์มาเก็ตศาลเจ้าฟู่อันกง เชอเฉิงจตุรัสหน้าศาลเจ้าฝูอันกง

ทุกคืนวันอังคาร

米糕跟剉冰.png

วันพุธ

ตลาดไนท์มาเก็ต เมืองผิงตงช่วงถนนหมินจู๋ และถนนหมินฉวน เมืองผิงตง

เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.  แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาเปิดของแต่ละร้าน

ตลาดไนท์มาเก็ตเหยียนผู่ถนนเฟิงเหนียน (ใกล้ทางแยกถ.กวงฟู่)

ทุกคืนวันพุธ

ตลาดไนท์มาเก็ตเกาซู่บนถนนหนานซิง เมืองเกาซู่

ทุกคืนวันพุธ และ วันเสาร์

ตลาดไนท์มาเก็ตเซ่อผี ว่านตันจตุรัสข้างศาลเจ้าซานชิง หมู่บ้านเซ่อผี เมืองว่านตัน

ทุกคืนวันพุธ

ตลาดนัดกลางคืน เจียเหอลานกิจกรรมชุมชนถนนเจียซิง ว่านหลวน

ทุกคืนวันพุธ

ตลาดไนท์มาเก็ตตงกั่งถนนฉางชุนตอน1 และตอน 2 เมืองตงกั่ง

ทุกคืนวันพุธ, วันเสาร์

ตลาดถนนคนเดิน เขิ่นติงถนนเขิ่นติง เมืองเหิงชุน

ทุกวัน เริ่มเวลาประมาณ 18.00 น.

ตลาดไนท์มาเก็ตเป่ยสื่อเหลียวหน้าโรงเรียนประถมศึกษาเฉียวเต๋อ เมืองฟางเหลียว

ทุกคืนวันพุธ

วันพฤหัสบดี

ตลาดไนท์มาเก็ต เมืองผิงตงช่วงถนนหมินจู๋ และถนนหมินฉวน เมืองผิงตง 

เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.  แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาเปิดของแต่ละร้าน

ตลาดไนท์มาเก็ตหลีกั่งข้างสวนอาหลีกั่ง ถ.ซิ้นอี้, ถ.จงซาน ต.หลีกั่ง

ทุกคืนวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์

ตลาดไนท์มาเก็ตว่านตันข้างโรงเรียนประถมศึกษาซื่อเหวย บนถ.เฉิงกงตอน2

ทุกคืนวันอังคาร, วันพฤหัส และวันอาทิตย์

ตลาดไนท์มาเก็ตหลินลั่วสี่แยกถนนเฉิงกงและถนนหมินฉวน หลินลั่ว

ทุกคืนวันพฤหัสบดี

ตลาดถนนคนเดิน เขิ่นติงถนนเขิ่นติง เมืองเหิงชุน

เริ่มเวลาประมาณ 18.00 น. ทุกวัน

ตลาดไนท์มาเก็ตสุยตี่เหลียวแยกถนนจงซานตอน2 และถ.หมินจู๋ เมืองฟางเหลียว

ทุกคืนวันพฤหัสบดี

ตลาดไนท์มาเก็ตเซียนจี๋ ซินหยวนถ.เซียนหลง ต.ซินหยวน

ทุกคืนวันพฤหัสบดี

ตลาดไนท์มาเก็ตหนานโจวแถวๆ ไต้เทียนฟู่ ถ.เหยินเหอ, ซานหมิง เมืองหนานโจว

ทุกคืนวันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ตลาดไนท์มาเก็ต เมืองผิงตงช่วงถนนหมินจู๋ และถนนหมินฉวน เมืองผิงตง 

เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.  แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาเปิดของแต่ละร้าน

ตลาดไนท์มาเก็ตว่างเจีย ไหลอี้ศูนย์กิจกรรมหน้าสถานีตำรวจว่างเจีย ต.ไหลอี้

ทุกคืนวันศุกร์

ตลาดไนท์มาเก็ตจิ่วหยูจัตุรัสหน้าศาลเจ้าตงหนิงซวนเทียน

ทุกคืนวันจันทร์และวันศุกร์

ตลาดไนท์มาเก็ตซินเหวย เหยียนผู่ใกล้แยกถ.เผิงชั่วและถ.ซื่อหยง ต.เหยียนผู่

ทุกคืนวันศุกร์

 

ตลาดไนท์มาเก็ตเฉาโจวใกล้ถ.กวงชุน ถ.กวงหยัง และถ.จงโจว

ทุกคืนวันจันทร์และวันศุกร์

ตลาดไนท์มาเก็ตซินจวง ว่านตันใกล้ถนนซินจง ถนนซินซิง ว่านตัน

ทุกคืนวันศุกร์

ตลาดถนนคนเดิน เขิ่นติงถนนเขิ่นติง เมืองเหิงชุน

ทุกวัน เริ่มเวลาประมาณ 18.00 น.

ตลาดไนท์มาเก็ตหลินเปียนบนถ.จงหลิน หลินเปียน

ทุกคืนวันศุกร์

ตลาดไนท์มาเก็ตเฟิงกั่งถนนโบราณเฟิงกั่ง ข้างร้าน 7-11 สาขาเฟิงกั่ง ต.ฟางซาน

ทุกคืนวันศุกร์

วันเสาร์

ตลาดไนท์มาเก็ต เมืองผิงตงช่วงถนนหมินจู๋ และถนนหมินฉวน เมืองผิงตง

เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.  แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาเปิดของแต่ละร้าน

ตลาดไนท์มาเก็ตเกาซู่บนถนนหนานซิง เมืองเกาซู่

ทุกคืนวันพุธ, วันเสาร์

ตลาดไนท์มาเก็ตสุ่ยเหมิน เน่ยปู่บนถนนจงเสี่ยวตอน2 เน่ยปู่

Setiap hari Sabtu malam

ตลาดไนท์มาเก็ตซีซื่อ จู๋เถึยนจตุรัสหน้าวัดจงอี้ หมู่บ้านซีซื่อ เมืองจู๋เถึยน

ทุกคืนวันเสาร์

ตลาดไนท์มาเก็ตตงกั่งถนนฉางชุนตอน1 และตอน 2 เมืองตงกั่ง

ทุกคืนวันพุธ, วันเสาร์

ตลาดถนนคนเดิน เขิ่นติงถนนเขิ่นติง เมืองเหิงชุน

ทุกวัน เริ่มเวลาประมาณ 18.00 น

สือกวงเจี้ยนไนท์มาเก็ต เจียตงบนถนนจงซาน ต.เจียตง

ทุกคืนวันเสาร์

魷魚、粽子、大腸包小腸.png

วันอาทิตย์

ตลาดไนท์มาเก็ตเมืองผิงตงช่วงถนนหมินจู๋ และถนนหมินฉวน เมืองผิงตง

เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.  แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาเปิดของแต่ละร้าน

ตลาดไนท์มาเก็ตหลีกั่งข้างสวนอาหลีกั่ง ถ.ซิ้นอี้, ถ.จงซาน ต.หลีกั่ง

ทุกคืนวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์

ตลาดว่านตันไนท์มาเก็ตข้างโรงเรียนประถมศึกษาซื่อเหวย บนถ.เฉิงกงตอน2

ทุกคืนวันอังคาร, วันพฤหัส และวันอาทิตย์

ตลาดไนท์มาเก็ตหลงฉวน เน่ยปู่พื้นที่โล่ง ตรงข้ามบ้านเลขที่ 395 ถ.จงเซิ่ง เน่ยปู่

ทุกคืนวันอาทิตย์

 

ตลาดไนท์มาเก็ตเหิงชุนแถวถนนเหิงซี และถนนฝูเต๋อ เมืองเหิงชุน

ทุกคืนวันอาทิตย์

ตลาดถนนคนเดิน เขิ่นติงถนนเขิ่นติง เมืองเหิงชุน

ทุกวัน เริ่มเวลาประมาณ 18.00 น.

ตลาดไนท์มาเก็ตอูหลง ซินหยวนบนถนนเหยินอ้าย ต.ซินหยวน 

ทุกคืนวันอาทิตย์

肉圓.png
bottom of page